Centrum Podatkowe


Centrum Obsługi Podatkowej działa na terenie miejscowości Brody w powiecie wadowickim, województwo małopolskie i obsługuje głównie klientów z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej, ale także spoza tego rejonu pracując na dokumentach otrzymanych pocztą, lub przez Internet.

Profesjonalizm.

Centrum gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poufność i dyskrecja.

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu kontraktu.

Ochrona danych.

Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego.

Ubezpieczenie.

Centrum współpracuje z doradcą podatkowym posiadającym licencję Ministerstwa Finansów nr 04681 na prowadzenie doradztwa podatkowego, oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami.